Ταμεία

Ταμεία

Συντάξεις - Ετήσια και μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων

Υπηρεσίες υγείας

Βεβαιώσεις εισφορών

Το τηλεφωνικό μας κέντρο

Θεσσαλονίκη 2310 280055 – Σέρρες 23210 62099 – Ροδόπολη 23270 23270