Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Δημιουργία ατομικού φακέλου υποψηφίου (ONLINE)

Φάκελος που χρησιμοποιείται ως χαρτοφυλάκιο για να καταχωρίζετε και να ενημερώνετε τα στοιχεία σας, όπως δικαιολογητικά, πιστοποιητικά σπουδών κ.ά. τα οποία θα υποβάλλονται σε διαγωνισμούς που επιλέγετε να λάβετε μέρος.

Κάντε την πληρωμή με την κάρτα σας    Κάντε την πληρωμή σας με paypal 

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Αναλαμβάνουμε για εσάς να υποβάλουμε την αίτηση σας στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Ενημερωθείτε από εμάς για την διαδικασία, καθώς και τις τρέχοντες προκηρύξεις.


Υποβολή ένστασης σε διαγωνισμό (ONLINE)

Ενημερωθείτε από εμάς για την διαδικασία Υποβολής ένστασης σε διαγωνισμό.

Κάντε την πληρωμή με την κάρτα σας    Κάντε την πληρωμή σας με paypal 

Επιδοτούμενα προγράμματα

Τα επιδοτούμενα προγράμματα βοηθούν πολλούς επιχειρηματίες και ανέργους να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση καθώς επίσης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις να δώσουν νέα δυναμική, να οργανωθούν καλύτερα και πολλές από αυτές να αρχίσουν τις εξαγωγές, να τις αυξήσουν και να επεκτείνουν το δίκτυό τους. Έτσι η σωστή επιλογή και χρήση της επιδότησης αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης, ενώ η λανθασμένη συμμετοχή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.