Υπηρεσίες για τον Ο.Α.Ε.Δ. online

Ο.Α.Ε.Δ.

Εγγραφή και παρουσία σε μητρώο ανέργων

Βεβαιώσεις ανεργίας

Παροχές ανεργίας

Συμμετοχή σε τρέχοντα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης (ONLINE)

Παροχές μητρότητας

Μακροχρόνια άνεργοι

Το τηλεφωνικό μας κέντρο

Θεσσαλονίκη 2310 280055 – Σέρρες 23210 62099 – Ροδόπολη 23270 23270