1. Δραστηριοποιείστε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας; ΝαίΌχι
2. Η έναρξη δραστηριότητας έχει γίνει πριν την 01/01/2019; ΝαίΌχι
3. Ο ΚΑΔ σας είναι στους πληττόμενους;ΝαίΌχι


 

Θέλοντας να διασφαλίσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια εναρμόνισης μας με τον Γενικό Κανονισμό GDPR
όλοι οι πελάτες , προκειμένου να τους παρέχουμε πληροφορίες και υπηρεσίες θα πρέπει κατά την επίσκεψη τους στο
χώρο μας , να υπογράφουν την παρακάτω Δήλωση Συγκατάθεσης περί Προσωπικών Δεδομένων .

Δήλωση συγκατάθεσης και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Σε συμμόρφωση προς τον γενικό κανονισμό δεδομένων (ΕΕ) 2016/679

Με πλήρη επίγνωση και έχοντας ενημερωθεί για την νόμιμες συνέπειες της παροχής ή μη της συγκεκριμένης δήλωσης , συναινώ και
αυτοβούλως συγκατίθεμαι στη συλλογή , επεξεργασία , ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
με όλους τους όρους διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων GDPR και ISO 27001, όπως είναι αναρτημένοι στην επίσημη σελίδα της
εταιρείας Ουσλούγκα Τζι Αρ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. ( UslugaGR M I.K.E. ), www.uslugagr.gr