Αίτηση ΚΕΑ (ONLINE)

Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την εισοδηματική ενίσχυση, β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Κάντε την πληρωμή με την κάρτα σας    Κάντε την πληρωμή σας με paypal 

Επίδομα Στέγασης (ONLINE)

Το επίδομα στέγασης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους . Ενημερωθείτε από εμάς για την διαδικασία Αίτησης Επιδόματος Στέγασης.

Κάντε την πληρωμή με την κάρτα σας    Κάντε την πληρωμή σας με paypal 

Επίδομα Θέρμανσης (ONLINE)

Βάση εισοδηματικών κριτήριων δικαιούστε ετησίως Επίδομα Θέρμανσης. Ενημερωθείτε από εμάς σχετικά με την διαδικασία για την Αίτηση επιδόματος πετρελαίου.

Κάντε την πληρωμή με την κάρτα σας    Κάντε την πληρωμή σας με paypal 

Επίδομα τέκνων Α21 (ONLINE)

Το επίδομα τέκνων Α21 είναι προνοιακό επίδομα που υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα, που έχουν δηλωθεί στο ετήσιο Α21 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαριστική φορολογική δήλωση. Άρα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι δικαιούχοι, προκειμένου να γνωρίζουν το ποσό του επιδόματος που δικαιούνται και για να αποφύγουν τη σώρευση αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων, θα πρέπει να σπεύσουν να υποβάλουν τη φορολογική δήλωσή τους για το τρέχον έτος, ώστε αυτή να εκκαθαριστεί εγκαίρως.

Κάντε την πληρωμή με την κάρτα σας    Κάντε την πληρωμή σας με paypal 

Επίδομα φοιτητικής στέγασης (ONLINE)

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι ένα επίδομα που καταβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας σε όσους φοιτητές διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτή της κυρίας κατοικίας των γονιών τους και για όσα χρόνια διαρκούν οι σπουδές, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος.
Προκειμένου ένας φοιτητής να δικαιούται το φοιτητικό επίδομα θα πρέπει να πληροί όλα τα ακαδημαϊκά, οικονομικά, κοινωνικά και πολεοδομικά κριτήρια.

Κάντε την πληρωμή με την κάρτα σας    Κάντε την πληρωμή σας με paypal 

Επίδομα αναπήρων (ONLINE)

Ενημερωθείτε από εμάς πως μπορείτε να αποκτήσετε λογαριασμό χρήστη προκειμένου να γίνει Υποβολή Αιτήματος Για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

Κάντε την πληρωμή με την κάρτα σας    Κάντε την πληρωμή σας με paypal